A+ A A-

Velkomen på bre og fjell!

Jostedalen er ei vestlandsbygd med ein sterk lokal kultur, storslått natur og ikkje minst mektige brear som omkransar dalen og strekkjer seg langt nedover fjellsidene. Mest kjend er Nigardsbreen, den lettast tilgjengelege av brearmane på Jostedalsbreen, som kjem heilt ned på 330 moh. før han må gje tapt for låglandssommaren.

Jostedalen Breførarlag tilbyr varierte turar og kurs som varer frå 1 time til 6 dagar. Dei mest brukte turområda er breane i Jostedalen og fjella i Jotunheimen.

Forholda i Jostedalen gjev framifrå vilkår for å kunne tilby gode brekurs og klatrekurs.

Breførarlaget arrangerer kvart år vårskituren 'Jostedalsbreen på langs' i mai og juni. For turar/kurs om vinteren viser me til selskapet Fimbul Jostedal og Norgesguidene som begge tilbyr ulike typar vinteraktivitetar i Jostedalen og Jotunheimen.

 

 

 

20-04-2015

Nigardsbreen 2015

Nigardsbreen byr også i år på fine forhold for turar og kurs. Sjølv om det framleis er att mykje snø i dei høgareliggande områda på breen og i fjella kring...

Les meir

23-10-2014

Bli med på brekurs!

Breførarlaget arrangerer fleire brekurs gjennom sommaren. Det er ledige plassar på nokre av kursa. Ta kontakt for meir info. Opphald og overnatting på kurslokalet  Bretun i Jostedalen.  

Les meir
Sviggum Design