A+ A A-

Breføring på Nigardsbreen: Blåisturen

På blåisturen kan du oppleve og utforske dei flottaste formasjonar og fargar i den nedre delen av bretunga på Nigardsbreen. Dette er ikkje ein hard eller kondisjonskrevjande tur sjølv om ein går noko lenger opp i brefallet enn på den kortare blåisturen. Ein har her godt utsyn til dei øvre snødekte delane av Nigardsbreen og Jostedalsbreen.

Ein flott tur mellom djupe bresprekkar og høge istårn som gjev deg kjensla av å oppdage og utforske kva ein bre verkeleg er. Turen er lang nok til at me rekk å oppsøkje dei mest majestetiske områda.

 

 

Dato og tidspunkt:

01.06 - 10.09 kl 12:15
01.07 - 25.08 kl 10:15

Varigheit:

På isen ca.3 timar. Totalt ca. 4,5 timar.

Aldersgrense:

Min. 12 år.

Krav:

Klede som dekkar heile kroppen (ikkje shorts eller T-skjorte). Ta med varme og vindtette klede, mat og drikke.

Tal personar:

Min. 2 og maks.16 pers. per førar.

Pris:

Kr. 570.- inkl. komplett breutstyr.

Billettar:

Breheimsenteret seinast 1 time før turstart.

Tinging:

Berre til Breheimsenteret. Tlf. 576 83 250.

Frammøte:

Møt breføraren ved skilt GUIDE på parkeringsplassen ved Nigardsbrevatnet min. 30 min. før turstart.

 

Blåisturen som privattur:

Aldersgrense:

Min. 10 år.

Prisar:

1-3     pers. kr. 2630.- totalt.
4-10   pers. kr.   765.-/pers.
10+    pers. 10% rabatt.

20-04-2015

Nigardsbreen 2015

Fredag 15. mai startar sesongen med breføring på Nigardsbreen. Velkomen til ein ny sesong med fine turar på bre og fjell!

Les meir

23-12-2014

Josten på langs

Siste Josten på langs-turen denne sesongen går i pinsa, 23-25. mai. Turen er no fullteikna. Velkomen til nye skiturar på langs av Jostedalsbreen våren 2016!

Les meir

23-10-2014

NF-Vegledarkurs bre (II)

Breførarlaget arrangerer NF-Vegledarkurs bre (II) i Jostedalen i tidsrommet 14-18. juni. Om du har gjennomført metodekurset og vore praktikant på eit brekurs og ynskjer å bli godkjent som NF-Breinstruktør (I)...

Les meir
Sviggum Design