Bestillingar i høgsesongen

For å vere trygg på å få delta på blåisturane på Nigardsbreen, bør ein booke plass på førehand direkte online på nettet. Dette gjeld likevel ikkje Familieturen, her er inga reservering på førehand nødvendig.

Alle aktivitetar kan bestillast på nettet utanom private føringsturar. Reservering av turar og kurs utan betaling er difor ikkje mogleg.

Facebook Twitter Google+ Pinterest
Follow us on Facebook Social Network Facebook icon