Nigardsbreen haust 2018

Etter 25.08 arrangerer me framleis den korte Blåisturen kl. 12:15 til 30.09, den lange Blåisturen kl. 11:45 til 15.09 og Born Spesial turen til 31.08.