Breføringa på Nigardsbreen

Me beklagar, men diverre må me frå og med 26.09. avslutte føringssesongen på Nigardsbreen av tryggleiksomsyn. Høge temperaturar og sterk issmelting i heile sommar har sterkt påverka fronten av Nigardsbreen og for tida er risikoen for isras svært høg. Me vel difor å avslutte alle planlagde turar på Nigardsbreen for denne sesongen. Me beklagar så mykje dei ulempene dette medfører.