Eigen Førar

Private turar

Ordninga med privat føring på bre og fjell gjev deg nye og fleire mulegheiter. Turen kan tilpassast dine/di gruppe sine ynskje og behov. Eigenføring kan og tilpassast aldersgrenser og dato på dei ‘vanlege opne’ turane. Me har stegjarn og isøksar til sjølv dei aller minste.
Mange av tilboda på Nigardsbreen er også eigna for familiar med born fra 8 år. Informasjon og prisar for private turar på Nigardsbreen er tilgjengelig under kvar tur. Ver venleg og bruk menyen “Nigardsbreen” på heimesida vår.

Skreddarsydde turar for lag og bedrifter

Leitar du etter ei uforgløymeleg oppleving som sveisar saman eit lag? Eller er du ute etter idear til ei spesiell utflukt for bedrifta eller kameratgjengen din? Me tilbyr skreddarsydde turar og kurs av høg kvalitet. Me planlegg einkvar «event», individuelt tilpassa til dine behov og ynskje. Med mykje erfaring og lokalkunnskap, ynskjer me å gjere ditt arrangement til ei minneverdig og spennande oppleving!

Kva me tilbyr

 • Toppturar, ein og fleirdagarsturar
 • Breføring (Nigardsbreen, Jostedalsbreen og Jotunheimen)
 • Bre- og klatreinstruksjon, ein og fleire dagar
 • Isklatring og rappellering
 • Klatrekurs over 3 eller 6 dagar
 • Fjellklatring m/fleire taulengder (f. eks. i Hurrungane)
 • Jostedalsbreen (Josten) på kryss og tvers

FLEIRE TURFORSLAG

a group of people sitting on a rock in the snow

Fjellklatring i Hurrungane

 • Storen
 • Skagastølsryggen
 • Dyrhaugsryggen
 • Gjertevasstind
 • Midtmaradals-traversen
 • Austabotntind-traversen
 • Soleibotntind-traversen
 • .. og fleire turar
a person sitting on a rock next to a mountain

Toppturar frå Fondsbu

 • Sagitraversen
 • Torfinstind-traversen
 • Klatring på Stølsnostind
 • Mjølkedalstind
 • Div. toppturar i Svartdalen

 

a group of people that are standing in the snow

Breføring

 • Tuftebreen
 • Fåbergstølsbreen
 • Nigardsbreen
 • Austerdalsbreen
 • Dagsturar Jostedalsbreen
 • Josten på kryss og tvers
 • Vivakulen