Eigen Førar

Ordninga med privat føring på bre og fjell gjev deg nye og fleire mulegheiter. Turen kan tilpassast dine/di gruppe sine ynskje og behov. Eigenføring kan og tilpassast aldersgrenser og dato på dei ‘vanlege opne’ turane. Me har stegjarn og isøksar til sjølv dei aller minste.
Mange av tilboda på Nigardsbreen er også eigna for familiar med born fra 8 år. Informasjon og prisar for private turar på Nigardsbreen er tilgjengelig under kvar tur. Ver venleg og bruk menyen “Nigardsbreen” på heimesida vår.

Hva vi tilbyr

 • Toppturar, en og fleire dagar
 • Breføring (Nigardsbreen, Jostedalsbreen og Jotunheimen)
 • Bre og klatre instrulsjon, en og fleire dagar
 • Isklatring og rappellering
 • Klatrekurs over 3 eller 6 dagar
 • Fjellklatring m/fleire taulengder (f. eks. i Hurrungane)
 • Jostedalsbreen (Josten) på kryss og tvers

FLEIRE TURFORSLAG

a group of people sitting on a rock in the snow

Fjellklatring i Hurrungane

 • Storen
 • Skagastølsryggen
 • Dyrhaugsryggen
 • Gjertevasstind
 • Mitmaradals traverse
 • Austabotntind traverse
 • Soleibotntind traverse
 • og mange fleire turar
a person sitting on a rock next to a mountain

Toppturar frå Fondsbu

 • Sagi Traversen
 • Torfonstind traverse
 • Klatring på Stølsnostind
 • Mjølkedalstind
 • Div turar i Svartdalen

 

a group of people that are standing in the snow

Breføring

 • Tuftebreen
 • Fåbergstølsbreen
 • Nigardsbreen
 • Austerdalsbreen
 • Dagsturar Jostedalsbreen
 • Josten på kryss og tvers
 • Vivakulen