Hopp til primærnavigasjon Hopp til innhold Hopp til bunntekst

Brekurs og Mini-brekurs

FAKTA INFO

Ope kurs per pers (min. 3 personar, 5 dagar) Alder: 16+
kr5,775
Privat gruppe per pers (3 personar, 5 dagar) Alder: 16+
kr6,450
Privat gruppe per pers (4-5 personar, 5 dagar) Alder: 16+
kr6,015
Privat gruppe per pers (3 personar, 3 dagar) Alder: 16+
kr4,220
Privat gruppe per pers (4-5 personar, 3 dagar) Alder: 16+
kr3,800

Lær korleis du meistrar brevandring og utvid turområda dine

Har du ikkje høve til å gå eit vekeskurs, kan du delta på mini-brekurs som går over tre dagar. Kursa passar for dei som ynskjer å tileigne seg nødvendige kunnskapar for å kunne ferdast trygt i taulag på bre utan førar.

Mini-brekurs blåis: “Blåispensumet” av eit vekesbrekurs.

Mini-brekurs snø: “Snødelen” av eit vekesbrekurs.

Skip to toolbar