Brekurs og mini-brekurs

Raske detaljer

Voksen (3-5 personer, 5 dager) 16+
kr5,290
Voksen privat gruppe (Min. 3 personer, 5 dager) 16+
kr5,950
Voksen privat gruppe (Min. 3 personer, 5 dager) 16+
kr5,560
Voksen privat gruppe (Min. 3 personer, 3 dager) 16+
kr3,895
Voksen privat gruppe (4-5 personer, 3 dager) Ages 16+
kr3,530

Lær korleis du meistrar ein isbre og utvid turområda dine!

Har du ikkje høve til å gå eit vekeskurs, kan du delta på mini-brekurs som går over tre dagar. Kursa passar for dei som ynskjer å tileigne seg nødvendige føresetnader for å kunne ferdast trygt i taulag på bre utan førar.

Mini-brekurs Blåis

“Blåispensumet” av eit vekesbrekurs.

Mini-brekurs Snø

“Snødelen” av eit vekesbrekurs.