Hopp til primærnavigasjon Hopp til innhold Hopp til bunntekst

NF-Instruktørseminar bre

FAKTA INFO

Vaksen Alder 18+
kr4,500

NF-Instruktørseminar bre blir eit litt anna type seminar då det blir ein del fokus på den nye brestigen i Nasjonal Standard og erfaringar frå korleis det har gått det første året den har vore i bruk. Det blir ein blanding av innandørs og utandørs seminar, men me kjem til å følge malen for eit NF-instruktørseminar uansett.

Instruktørseminaret vil vere mest relevant for dei som er breinstruktør 1 og breinstruktør 2. Men, andre som er fjellkursledar og elles instruktørar på nivå 1 i andre disiplinar kan også bli med.

Som på andre instruktørseminar vil hovudfokuset vere knytta til det pedagogiske og korleis me lærer vekk kunnskap på kvalifiserande kurs.