Hopp til primærnavigasjon Hopp til innhold Hopp til bunntekst
  • For NF-breinstruktørar og NF-breførarar

NF-Metode og redningsseminar bre

FAKTA INFO

Pris 18+
kr4,725.00

Metodeseminaret er obligatorisk for godkjende NF-breinstruktørar  som ynskjer å kvalifisere seg til nivå 2 bre. I tillegg gjev kurset ein fagleg oppdatering/vedlikehald av kompetanse gjennom erfaringsutveksling med andre instruktørar og fagmiljø.

Deltakarane skal på seminaret vise god evne til vidaregåande kameratredning og elles solid generell eigenferdigheit på bre.

På seminaret blir det og informert om den alpine fjellredningstenesta på bre med deira utstyr og metodar.

Det blir i tillegg diskusjonar om føraren/instruktøren si rolle ved ulukker m.m. Rednings- og metodeseminar bre  blir gjennomført på Nigardsbreen i Jostedalen.

Kurset/seminaret passar for deg som er godkjend som NF-Breførar (etter den nye kompetanse brestigen) eller deg som er godkjend NF-breinstruktør på nivå 1 og som ynskjer å bli godkjend på nivå 2.

icon
Program og utstyrsliste