Hopp til primærnavigasjon Hopp til innhold Hopp til bunntekst
  • For breinstruktørar

NF-Metode og rednings seminar bre

FAKTA INFO

Pris 18+
kr4,520.00

Metodeseminaret er obligatorisk for godkjende NF-breinstruktørar  som ynskjer å kvalifisere seg til nivå 2 bre. I tillegg gjev kurset ein fagleg oppdatering/vedlikehald av kompetanse gjennom erfaringsutveksling med andre instruktørar og fagmiljø.

Deltakarane skal på seminaret vise god evne til vidaregåande kameratredning og elles solid generell eigenferdigheit på bre.

På seminaret blir det og informert om den alpine fjellredningstenesta på bre med deira utstyr og metodar.

Det blir i tillegg diskusjonar om føraren/instruktøren si rolle ved ulukker m.m. Rednings- og metodeseminar bre  blir gjennomført på Nigardsbreen i Jostedalen.

Kurset/seminaret er for NF-breinstruktørar på nivå 1 og som ynskjer å bli godkjent på nivå 2.

icon
Program og utstyrsliste