Bre og klatreturar med privat førar
INFO

Private turar og kurs


Ordninga med privat føring på bre og fjell gjev deg nye og fleire mulegheiter. Turen kan tilpassast dine/di gruppe sine ynskje og behov. Eigenføring kan og tilpassast aldersgrenser og dato på dei 'vanlege opne' turane. Me har stegjarn og isøksar til sjølv dei aller minste. 

Mange av tilbudene på Nigardsbreen er også egnet for familier med born fra 8 år. Informasjon og prisar for private turar på Nigardsbreen er tilgjengelig under hver tur. Vennligst bruk menyen "Nigardsbreen" på vår hjemmeside.

Kva kan me tilby? 

{modal url="index.php?option=com_content&view=article&catid=1&id=411:kurs&catid=86:kurs-alle&lang=nb-NO"}KURS{/modal} på ein eller fleire dagar
- Isklatring og rappellering
- Klatrekurs over 3 eller 6 dagar
- Fjellklatring m/fleire taulengder (f. eks. i Hurrungane)
- Jostedalsbreen (Josten) på kryss og tvers

Fleire turforslag:

 

Kontaktskjema  eller  Tlf: (+47) 576 83 111