Hopp til primærnavigasjon Hopp til innhold Hopp til bunntekst

NF-Metodeseminar bre (II)

Raske detaljer

Voksen 18+
kr3,800

Metodeseminaret (3 dagar) er obligatorisk for instruktørar som skal kvalifisere seg til nivå II bre men skal og gje fagleg oppdatering og vedlikehald av kompetanse gjennom erfarings-utveksling med andre instruktørar og miljø.

Deltakarane skal på seminaret vise evne til vidaregåande kameratredning og elles solid eigenferdigheit på bre.

Seminaret skal og gje ei innføring i den alpine fjellredningstenesta på bre med deira utstyr og metodar.

Det blir i tillegg diskutert m.a. føraren/instruktøren si rolle ved ulukker. Rednings- og metodeseminar bre blir heldt i samarbeid med DNT-Fjellsport.

Kun for breinstruktører nivå 2.