Brekurs-3 dagar
INFO

Mini-brekurs på is og snø

Har du ikkje høve til å gå eit vekeskurs, kan du delta på Minibrekurs som går over tre dagar.  Kursa passar for dei som ynskjer å tileigne seg alle nødvendige føresetnader for å kunne ferdast trygt i taulag på bre utan førar.  

Mini-brekurs Blåis 

 • “Blåispensumet” av eit vekesbrekurs.  

 • Mini-brekurs Snø 

 • “Snødelen” av eit vekesbrekurs. 

 •  
 •  FaktaINFO

  calendar 40Berre som privatkurs.


  klokke 403 dagar.


   PLACE 40Mini-brekurs l : Nigardsbreen.
   Mini-brekurs II : Tuftebreen og Jostedalsbreen.


  ATTENTION 40 iconGod form og turerfaring. Aldersgrense 16 år.


  Program Mini-brekurs IPDF-lenke til brekurs-program

  Program Mini-brekurs IIPDF-lenke til brekurs-program


  persons 40Min. 3 og maks. 5 pers. 


  money 403    pers. kr. 3895.-/pers. inkl. overnatting Bretun.
  4-5 pers. kr. 3530.-/pers. inkl. overnatting Bretun.
  Utstyr      kr.   300.-


  ticket 40Alle private turar og kurs må bestillast og betalast på førehand.
  MailFørespurnad - bestilling


  Bilete

  camera 40  Klikk her for å sjå på bildegalleri 


  ICON TOP