Hopp til primærnavigasjon Hopp til innhold Hopp til bunntekst

Alle turar og kurs

Bre-/fjellføring og fjellsportkurs på Jostedalsbreen og i Jotunheimen

  • For breinstruktørar
Fra kr3,990

Metodeseminaret (3 dagar) er obligatorisk for NF-godkjende breinstruktørar som ynskjer å kvalifisere seg på nivå II bre. I tillegg gjev kurset og ein fagleg oppdatering/vedlikehald av kompetanse gjennom erfaringsutveksling med andre instruktørar og fagmiljø.

  • Bli kvalifisert som breførar!
Fra kr5,550

Eit 6 dagars kurs for dei som ynskjer å kvalifisere seg til assisterande breførar på blåis eller verte NF-godkjend breinstruktør/breførar.

Opptak etter søknad. Søknaden sendast til opptakskomiteen (brekomiteen) i Norsk Fjellsportforum (www.fjellsportforum.no)

Her kan du finne alle dei forskjellige turane og kursa som me tilbyr.

Bli med og oppdag den flotte bre- og fjellnaturen i Norge.

Kvar aktivitet kan enkelt bestillast online!